Cecilie Bøhn er født i 1984. Hun er oppvokst i Kamerun og bosatt på Kleppe.

Cecilie er en kunstner med stor spennvidde, hun har eksperimentert med de fleste kunstformer, men har en forkjærlighet for maling. Hun sier at hun ønsker å røre mennesker med kunsten, og at hun ofte tar penselen fatt når ordene ikke lenger strekker til.

Cecilie henter inspirasjon i sine møter med andre mennesker og ulike kulturer. Hun reiser mye i inn og utland og gjennom sitt arbeid møter hun ofte sterke menneskeskjebner. Cecilie ønsker å fange hverdagen og formidle følelser og håp.

Cecilie Bøhn sier om sitt eget virke. "Jeg har fått verktøyet, og lært meg hvordan jeg skal bruke det gjennom en kreativ grunnutdanning. Nå er jeg opptatt av å utfordre, tøye og til tider sprenge de grenser og normer som jeg lærte tidlig i karrieren. Jeg ønsker å lære og utvikle meg i en retning hvor jeg selv bestemmer hva kunst skal være".

 


Nettside av: Espen Mills |
www.espenmills.no | 2011